معرفی آزمون های بین المللی زبان فرانسه

آزمون TCF
 
 
 

 

شرایط آزمون (TCF-Québec) یا همان آزمون آگاهی از زبان فرانسه که توسط سازمان بین المللی مطالعات آموزشی (CIEP)از طرف وزارت آموزش و پرورش فرانسه برگزار میشود یکی از آزمون های مورد تایید استان کبک است. این آزمون همانند دیگر آزمون های زبان فرانسه 6 سطح دارد. این آزمون مانند TEFAQ شامل دو بخش است بخش اول اجباری و بخش دوم اختیاریست و مدرک آن همانند آزمون تف 2 سال اعتبار دارد.

بخش اول(اجباری) :

o درک شنیداری –  30 سوال – 25 دقیقه

o بخش دانش لغت و گرامر – 20 سوال – 20 دقیقه

o درک مطلب – 30 سوال – 45 دقیقه

بخش دوم ( اختیاری )

o گفتار – 15 دقیقه - مکالمه متقاضی ضبط میشود و برای تصحیح به مرکز بین المللی مطالعات آموزشی (CIEP) فرستاده میشود.

o نوشتار – 6 متن که به ترتیب سخت تر میشود – زمان این بخش 1 ساعت و 45 دقیقه است.

طبق تقویم پیش بینی‌ شده در هر سال، هر ماه یک امتحان برگزار میشود، این عدد در صورت نیاز و با مجوز از مرکز برگزار کننده ممکن است در شرایط خاص به دو بار در ماه ارتقأ پیدا کند. تاریخ امتحان دوم فقط در مدت ثبت نام آن ماه مشخص میشود و قبلا قابل اعلام نیست چراکه این تاریخ دوم در صورت نیاز و با توجه به تعداد داوطلبین باز میشود نتایج آزمون معمولا بعد از 50 روز در اختیار داو طلبین قرار داده می شود اما در موارد استثنایی این مدت میتواند طولانی تر هم باشد به محض آماده شدن نتایج آزمون، داو طلبین یک ایمیل دریافت خواهند کرد که در آن ، روز تحویل نتایج آزمون مشخص خواهد شد.

امتیازبندی ها:

 

A1

A2

B1

B2

C1

C2

100-199

200-299

300-399

400-499

500-599

600-699