بخش آزمون های بین الملل زبان فرانسه فرنچ تایم داوطلبین را در دو بخش زیر همراهی می نماید:

1-برگزاری کلاس های پیش از آزمون مهارت های مورد نیاز یا مورد درخواست زبان آموز بصورت کاملا آنلاین

2-برگزاری آزمون های آزمایشی و استاندارد (شامل تمامی مهارت ها) بصورت کاملا آنلاین

راهنمای آمادگی آزمون DELF | DALF

در کلاس های آمادگی آزمون آنلاین ویژه آزمون های DELF | DALF که از طریق سامانه اختصاصی تهیه شده، برگزار می‌شود  داوطلبین عزیز این امکان را دارند که به صورت کاملا تصویری با استاد مربوطه در ارتباط باشند و مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

داوطلبین  DELF | DALF میبایست برای چهار مهارت خودشان را آماده کنند. در این دوره از کلاس ها به بررسی نمونه امتحان های دوره های قبل میپردازیم (هرچهار مهارت امتحانی) . 

 

مهارت Expression Orale به صورت تصویری همراه با  ضبط صدا انجام می شود (مانند شرایط امتحان) و سپس موارد قوت و ضعف داوطلب بررسی می‌شود.

مهارت Expression écrite بصورت آنلاین و توسط سامانه هوشمند در مدت زمان تعیین شده برگزار می شود سپس استاد با ذکر نقاط ضعف و قوت و پس از بررسی دقیق تمامی موارد، نکات مربوطه را به زبان آموز ارائه می دهد.

مهارت Compréhension Orale بصورت هوشمند برگزار می‌شود  و هیچ محدودیتی در این بخش وجود ندارد و شبیه با شرایط امتحان فایل های صوتی شبیه امتحان برای داوطلبین عزیز پخش و سوالات از قبل روی صفحه قرارداده میشه و میتوانید پاسخگو‌ باشند و پس از پایان آزمون، سوالات امتحانی بررسی و تمرین می‌شود.

مهارت Compréhension écrite سوالات و تکست های مربوط به امتحان از قبل روی وبسایت  قرارداده می‌شود و داوطلبین عزیز می‌توانند پاسخگو باشند و سپس فایل امتحانی توسط استاد مربوطه تصحیح و موارد لازم توضیح داده می‌شود.

شایان ذکر است در ابتدا  تمامی موارد مهم امتحان برای داوطلبین عزیز توضیح کامل داده می‌شود.


راهنمای آمادگی آزمون TCF

در کلاس های آمادگی آزمون آنلاین ویژه آزمون های TCF که از طریق سامانه اختصاصی نهیه شده، برگزار می‌شود  داوطلبین عزیز این امکان را دارند که به صورت کاملا تصویری با استاد مربوطه در ارتباط باشند و مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

همچنین در این دوره از کلاس ها به بررسی نمونه امتحان های دوره های قبل میپردازیم.

 

مهارت Expression Orale به صورت تصویری همراه با  ضبط صدا انجام می شود (مانند شرایط امتحان) و سپس موارد قوت و ضعف داوطلب بررسی می‌شود.

مهارت Compréhension Orale بصورت هوشمند برگزار می‌شود  و هیچ محدودیتی در این بخش وجود ندارد و شبیه با شرایط امتحان فایل های صوتی شبیه امتحان برای داوطلبین عزیز پخش و سوالات از قبل روی صفحه قرارداده میشه و میتوانید پاسخگو‌ باشند و پس از پایان آزمون، سوالات امتحانی بررسی و تمرین می‌شود.

شایان ذکر است در ابتدا  تمامی موارد مهم امتحان برای داوطلبین عزیز توضیح کامل داده می‌شود.